Industri og næring

Kvinnherad Elektro AS har som leverandør til smelteverksindustrien i Kvinnherad og Odda, lang røynsle innanfor området. Med vedtaket om at Hydro Husnes skal restarta B- hallen i 2020, vil dette verta særs positivt for distriktet og oss. I tillegg har dotterselskapet Vassnes Solution AS hatt store oppdrag på Hydro Karmøy.

Fiskeoppdrett

I dei seinare år har oppdrettsnæringa blitt ein veksande marknad for oss. Kvinnherad Kommune er mellom dei største innan fiskeoppdrett i landet. Mange av dei store aktørane er etablert i området og vi har dei fleste på kundelista. Næringa har vore og vil stå framfor ei rivande utvikling m.a. med bygging av semismoltanlegget på Ænes. Vi yter service både for private og bedrifter

Vasskraftanlegg

Kvinnherad Elektro AS har vore med å installera store(SKL) og mellomstore vasskraftanlegg i distriktet. Vonlegvis vil da koma mange nye anlegg framover.

Solcelle

I 2016 fekk vi oppdraget med å levera og montera solcelle anlegget på det nye Politihuset på Stord. Bygget(solflata) er på heile 1300 m2 og mellom dei største nyanlegga i landet. Produksjon er prima og større enn prosjektert. Anlegget har gitt oss verdifull røynsle og vi påtar oss oppdrag over heile landet.

Maritimt

Kvinnherad Elektro AS har lang røynsle med skips-installasjonar, mellom anna frå supply og seismikk- skip, snøggbåtar, fiskebåtar og ferjer. Arbeidet omfattar mellom anna design, levering og komplett installering av elektrisk anlegg, herunder, UPS-system, brannalarm, lys, intercom, trafoar, kabel, ethernett, lanterner med meir.