Kvinnherad Elektro har starta arbeid på ny tunnel

Våren 2018 signerte Kvinnherad Elektro kontrakt med Statens Vegvesen for oppgradering av Gudvanga- og Flenjatunnelane, og no er vi godt i gong med arbeidet. Tunnelane er er planlagt å ferdigstillast i 2020.

Gudvanga- og Flenjatunnelane ligg i Aurland Kommune i sør-østre del av Sogn og Fjordane.

Oppgraderingsprosjektet er ein del av Statens Vegvesen sitt nasjonale tunneloppgraderingsarbeid, på grunnlag av nye tunnelsikkerhetsforeskrifter.

Flenjatunnelen  5km:

Denne vart delvis oppgradert i 2009, der Byggherre har valgt å beholde delar av elektroinstallasjonen. Her skal det installerast blant anna nye videokamera, nød- og automatikkskap, radar etc. som ikkje var ein del av forskriftene i 2009.

Gudvangatunnelen 11,4km:

I korte trekk så skal all elektroteknisk installasjon fornyast, det er blant anna sprengt ut 6 nye nisjer til nye tekniske rom. Alle kablar, kabelstigar, lys, overvåking skal byttast ut med nytt i denne tunnelen.

I tillegg skal det inn nye videokamera, radar, nød- og automatikkskap som i Flenja.

Litt faktaopplysningar rundt Kvinnherad Elektro sitt leveranseomfang(med underleverandørar):

 • Installasjon av 8 Tekniske bygg med nye tavlerom i Gudvangatunnelen
 • 112 stk Nødstasjonsskap
 • 117stk Automatikkskap
 • Ca 17000m med LED Ledelys/rømmingslys
 • Ca 1300stk LED lysarmaturar
 • Tilkobling av 108stk nye ventilatorar
 • Ca 13000m Kabelstigemontering
 • Ca 92000m med Elkraftkabel
 • Ca 115500m Signalkabel
 • Montering av ca 200 skilt
 • Montering av 145 videokamera
 • Ca 26000m Fiberkabel
 • 11400m Strålekabel