Kjøper opp i Ølen

Kvinnherad Elektro AS i Rosendal kjøper 51% av aksjane i Vassnes Solutions AS i Ølen. Konsernet Vassnes Solutions AS er igjen eigar av fylgjande operative selskap: – Vassnes Power AS – Elektro Installsjonar – Vassnes Engineering AS – Engineering/støttefunksjonar – Vassnes Mechanicals AS – Utleige av operatørar – Varmepumpe Vest AS – Sal/montering av varmepumper…

Read More