Offentlige

Vi har gjennom tidene installert svært mange skular, sjukeheimar og liknande. Siste oppdraga har vore Rosendalstunet og Kvinnherad Vidaregåande Skule. Dette er avanserte bygg med mykje teknologi og etterfylgjande serviceavtalar.