Storkontrakt signert på Boliden Odda ekspansjon

Kvinnherad Elektro AS har i lag med vår samarbeidspartner NLI Elektrosystemer AS frå Tønsberg signert ein av verksemdas mest betydningsfulle kontraktar i nyare tid med Boliden Odda AS på den enorme ekspansjonen av sink anlegget deira kalt Prosjekt Green Zinc Odda 4.0 (GZO).

Anlegget skal ved full produksjon og integrasjon med det eksisterande årlig produsere 350 000 tonn sink, opp frå dagens 200 000 tonn. I lag med NLI som er penneførande i dette prosjektet skal vi stå for all levering og installasjon av bygnings- og prosess elektro for lutningsområdet, inkludert infrastrukturkabler for høgspent og installasjon av fiber.

Detalj prosjektering og planlegging er allereie i gang. Oppstart fysiske arbeider blir i medio Mars og prosjektet skal ferdigstilles til sommaren 2024.

Kjetil Helvik, Daglig leiar i Kvinnherad Elektro AS, har følgande å sei om den nye kontrakten:

» Vi har det siste halvåret vert i ein grundig og god prosess i lag med NLI og Boliden Odda for å komme i mål med denne avtalen. Vi såg tidlig i prosessen at Kvinnherad Elektro og NLI har utfyllande kompetanser for å kunne gjennomføre dette prosjektet på ein god måte fagleg og sikkerhetsmessig. På toppane vil arbeidsfellesskapet vårt ha over 100 personer i sving på anlegget og i prosjektledelsen. Vi er glade for at Boliden har vist oss denne tilliten på det som er ein av dei største pågåande industrielle investeringane i fastlands Norge »