Service

Sjølv om vi arbeider med fleire store prosjekt i distriktet vårt, så gløymer vi ikkje våre private kundar og lokale verksemder.
For å dekka dette behovet har vi service-elektrikarar med long erfaring frå servicearbeid. Vi held eit høgt faglig nivå og vi har velutstyrte servicebilar tilgjengeleg.
Enten det gjeld nybygg, påbygg eller oppgradering av eksisterande anlegg så kan Kvinnherad Elektro hjelpa deg med alt frå planlegging til gjennomføring og godkjenning av anlegget.
I tillegg til el-sjekk så tilbyr vi også internkontroll av det elektriske anlegget til både private og bedrifts kundar.

Service

Vi yter service både for private og bedrifter