Halsnøytunnellen

Halsnøytunnelen er ein undersjøisk vegtunnel mellom fastlandet og Halsnøy i Kvinnherad kommune. Tunnelen vart opna 8.mars 2008, er 4120 meter lang og når 135,5 meter under havflata.

Halsnøy

SJÅ FLEIRE PROSJEKT INNAN Samferdsel


Moshovdatunnelen

Stedjebergtunnelen