Om oss 2018-10-01T15:59:47+00:00

Om Oss

Innan Bygg og Anlegg har vi fleire store og små oppdrag. Kompetansen i verksemda har utvikla seg i takt med den teknologiske utviklinga. Ved kontinuerlig oppdatering av dei tilsette løyser vi oppgåvene hjå kundane våre.
Serviceoppdrag har alltid vore viktig for verksemda. Soleis rår vi over 14 velutrusta servicebilar. Tilsamen tel bilparken 23 kjøretøy.

I 2010 overtok vi aksjefleirtalet i Helland Elektro & VVS AS i Eiklandsosen. Dette vil gje oss gode vilkår for å satsa mot bergensmarknaden og samstundest kan vi tilby totalløysingar innan Elektro og VVS.

I 2015 overtok vi aksjefleirtalet i konsernet Vassnes Solutions AS i Ølen med kring 50 tilsette.

Verksemda er medarbeidareigd. Dette ser vi som ein stor styrke i den sterke konkurransen i marknaden.

Innan Bygg og Anlegg har vi fleire store og små oppdrag. Kompetansen i verksemda har utvikla seg i takt med den teknologiske utviklinga. Ved kontinuerlig oppdatering av dei tilsette løyser vi oppgåvene hjå kundane våre.
Serviceoppdrag har alltid vore viktig for verksemda. Soleis rår vi over 14 velutrusta servicebilar. Tilsamen tel bilparken 23 kjøretøy.

I 2010 overtok vi aksjefleirtalet i Helland Elektro & VVS AS i Eiklandsosen. Dette vil gje oss gode vilkår for å satsa mot bergensmarknaden og samstundest kan vi tilby totalløysingar innan Elektro og VVS.

I 2015 overtok vi aksjefleirtalet i konsernet Vassnes Solutions AS i Ølen med kring 50 tilsette.

Verksemda er medarbeidareigd. Dette ser vi som ein stor styrke i den sterke konkurransen i marknaden.

Autorisasjonar og sertifikater

Samarbeidspartnere