Ny jobb på Hydro Husnes

(Foto frå Hydro.com)
Som ein underleverandør til Reel Alesa, skal Kvinnherad Elektro vera med å oppgradera renseanlegget for A- og B-hallen på Hydro Husnes.
Arbeidet er allereie påbegynt, og skal ferdigstillast hausten 2019.