Supplyskip

Her er eit eksempel på supplyskip bygd på Hellesøy Verft. Her har kvinnherad elektro stått for innstallasjon av teknisk utstyr.

Supplybåt frå Hellesøy Verft

SJÅ FLEIRE PROSJEKT INNAN Maritime-Offshore


Hellesøy Verft