Hellesøy Verft

Vi arbeider no for fullt med installasjon av dei 2 siste skipa i ein serie av 4 stk. VS 485 PSV Supplyskip ved Hellesøy Verft på Løfallstrand i Kvinnherad kommune. Skipa som er 85 meter lange og 20 meter breie, sysselsett for tida over 60 elektrikara frå Kvinnherad Elektro AS og våre underleverandørar. ”Troms Apollo” som er det siste skipet i serien skal leverast i Desember 2010.
Supplyskip hellesøy Verft

SJÅ FLEIRE PROSJEKT INNAN Maritime-Offshore


Supplyskip