Autorisasjoner

nelfo logotavleforeningen godkjent-for-ansvarsrett postogteletilsynet elloftet

Medlem av NELFO»

Medlem av NELFO

Merket symboliserer fagkunnskap, kvalitet, trygghet og felles kraft. Merket skal gi deg som kunde trygghet og følelse av solid utført håndverk. Vi er medlem av Nelfo som er vår bransjeorganisasjon. Dette er for å være med på å kvalitetssikre våre arbeider og være i forkant av utviklingen i vår bransje.

NELFO arbeider for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjoner i Norge.

Tavleforeningen
Tavleforeningen samler bransjen og opptrer som en uhildet, seriøs og kontaktskapende instans som har ressurspersoner med en faglig og stor kontaktflate. En samarbeidsparter å stole på!

Godkjent for ansvarsrett

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Post og Teletilsynet
Vi er autorisert teleinstallatør TIA
Vi er autorisert radioinstallatør RIA

Godkjent opplæringsbedrift
Opplæringskontoret for elektrofag – HSO

El-løftet
Fagfolk gir deg et løfte

El-løftet er et unikt og tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom de to store bransjeorganisasjonene EFO og NELFO.EFO er næringsorganisasjonen for produsenter, importører og grossister i den elektrotekniske bransjen. NELFO er bransje-organisasjonen for el og IT bedriftene der du blant annet finner elektroentreprenører og elektroinstallatører.

Merket symboliserer fagkunnskap, kvalitet, trygghet og felles kraft. Merket skal gi deg som kunde trygghet og følelse av solid utført håndverk. Vi er medlem av Nelfo som er vår bransjeorganisasjon. Dette er for å være med på å kvalitetssikre våre arbeider og være i forkant av utviklingen i vår bransje.

NELFO arbeider for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjoner i Norge.

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.4