Elfag

Kvinnherad Elektro er medlem i Elfag kjeda, den er Noreg si største elkjede med 180 medlemsbedrifter. Det er med på å sikra at vi til ei kvar tid er oppdatert på alle nyhende innan faget. Elkjeden sitt føremål er mellom anna å sikra kvalitet og service hos medlemmene.