Storkontrakt signert på Boliden Odda ekspansjon

Kvinnherad Elektro AS har i lag med vår samarbeidspartner NLI Elektrosystemer AS frå Tønsberg signert ein av verksemdas mest betydningsfulle kontraktar i nyare tid med Boliden Odda AS på den enorme ekspansjonen av sink anlegget deira kalt Prosjekt Green Zinc Odda 4.0 (GZO). Anlegget skal ved full produksjon og integrasjon med det eksisterande årlig produsere…

Read More

Gudvanga & Flenja tunnelane overlevert til Statens Vegvesen

Etter 4år og 5mnd med hovedsakelig nattarbeid vart oppgraderings prosjektet av Gudvanga og Flenja tunnelane i Sogn i dag formelt overlevert til byggherre Statens Vegvesen. Kvinnherad Elektro har vert hoved entreprenør i prosjektet i lag med grunn & betong entreprenør Flage Maskin frå Voss. ABB har vore underentreprenør og samarbeidspartner i prosjektet med leveranse av…

Read More

Rosendal Bryggje

Kvinnherad Elektro AS har nyleg inngått avtale med Rosendal Bryggje AS for komplett elektroinstallasjon av deira nybygg i Rosendal sentrum med 20 leiligheter, næringslokale og fellesareal. Installasjonen er allereie i gang og forventa ferdigstilling av prosjektet er vår 2023. Vi takkar Rosendal Bryggje AS for tilliten og ser fram til eit godt samarbeid i prosjektet.…

Read More

Husnes Seniorsenter

(Foto frå husnesseniorsenter.no) I samarbeid med byggherre Engelsen Bygg AS har Kvinnherad Elektro AS utført den totaltekniske installasjonen av det nye Seniorsenteret på Husnes i lag med BKS Industri AS som underleverandør. Vi takkar vår oppdragsgivar så mykje for arbeidet, og samarbeidet vi har hatt undervegs i prosjektet. BKS AS har her levert alt innan…

Read More

Ombygging av Nye Aksen på Husnes

I samarbeid med Bergensfirmaet Byggmester Markhus AS, vann Kvinnherad Elektrojobben som leverandør av komplett elektroinstallasjon på Nye Aksen på Husnes. Me leverer både sterk,- og svakstraumsinstallasjon til prosjektet. Arbeidet er allereie starta, og skal leverast i februar 2020.

Read More

Ny jobb på Hydro Husnes

(Foto frå Hydro.com) Som ein underleverandør til Reel Alesa, skal Kvinnherad Elektro vera med å oppgradera renseanlegget for A- og B-hallen på Hydro Husnes. Arbeidet er allereie påbegynt, og skal ferdigstillast hausten 2019.

Read More

Ny tunnelkontrakt

(Foto: Statens vegvesen) Saman med Land Elektriske AS har Kvinnherad Elektro vunne nok ein kontrakt på tunnel installasjon. Vi skal installera ein ca 4 km helt ny tunnel på E16 Bagn – Bjørgo, Bagnskleivtunnelen. Oppstart våren 2019, og ferdigstillast våren 2020.

Read More

Kvinnherad Elektro har starta arbeid på ny tunnel

Våren 2018 signerte Kvinnherad Elektro kontrakt med Statens Vegvesen for oppgradering av Gudvanga- og Flenjatunnelane, og no er vi godt i gong med arbeidet. Tunnelane er er planlagt å ferdigstillast i 2020. Gudvanga- og Flenjatunnelane ligg i Aurland Kommune i sør-østre del av Sogn og Fjordane. Oppgraderingsprosjektet er ein del av Statens Vegvesen sitt nasjonale…

Read More

Storkontrakt til Kvinnherad Elektro

Tirsdag 27. september underteikna Kvinnherad Elektro AS kontrakten på elektro og SRO oppgradering av den nesten 8km lange undersjøiske Bømlafjordtunnelen, som underleverandør til entreprenørfirmaet Risa AS. Dette er den største enkelt kontrakten i verksemda si historie. Arbeidet tar til i Oktober i inneværande år og skal ferdigstillast våren 2018. I 2017 skal i tillegg verksemda…

Read More

Kjøper opp i Ølen

Kvinnherad Elektro AS i Rosendal kjøper 51% av aksjane i Vassnes Solutions AS i Ølen. Konsernet Vassnes Solutions AS er igjen eigar av fylgjande operative selskap: – Vassnes Power AS – Elektro Installsjonar – Vassnes Engineering AS – Engineering/støttefunksjonar – Vassnes Mechanicals AS – Utleige av operatørar – Varmepumpe Vest AS – Sal/montering av varmepumper…

Read More

3 nye kontraktar

Vi har gleda av å informera om at vi har inngådd ikkje mindre enn tre nye kontraktar.  Stordalsprosjektet i Etne, E 134. Som underleverandør til Kruse & Smith AS er vi tildelt elektrokontrakten i tunnelen og tilstøytande vegar. Arbeidet skal starta opp hausten 2014 og vera ferdig hausten 2015. Skjoldavik – Solheim, E 134. Som…

Read More