Kvinnherad videregåande skule

Kvinnherad videregåande skule har fått eit flott nybygg som stod ferdig 2009. kvinnherad Elektro hadde ei spanande oppgåve med infrastruktur og leidningsnett. Bygget framstår som eit moderne skulebygg med fasilitetar Kvinnherad kan vera stolt av.

Kvinnherad videregåande skule

SJÅ FLEIRE PROSJEKT INNAN Bygg


Husnes Storsenter

Teigen Bygg