Bygg

Større bygg krev i dag ein kompetanse og ein logistikk som er kompleks. Vi har total leveranse av elektrisk installasjon, så trekk oss gjerne inn i ein tidleg fase, så kan vi vera med på å finna gode løysingar. Både når det gjeld økonomisk oppvarming og god planlegging av infrastruktur når det gjeld leidningsnettet og nettverk ellers i bygget.

Nedanfor ser de fleire av prosjekta Kvinnherad Elektro har vore og er involvert i.

offentlege bygg

SJÅ FLEIRE PROSJEKT INNAN Bygg


Kvinnherad videregåande skule

Husnes Storsenter

Teigen Bygg