Nybygg

Å bygga hus i dag krev mykje av byggherren. Kvinnherad elektro kan bidra med å løysa nokre av dei oppgåvene og dei spørsmåla som melder seg i ein slik prosess. I dag er det ikkje bare tale om lys og varme, men nettverk og intern logistikk i heimen.

Nybygg

Spør oss om straumsparande tiltak som gjer draumeheimen til noko anna enn eit framtidig pengesluk. Det er ikkje berre varmepumpe som kan vera løysinga. Det skjer ei stadig utvikling spesielt innan feltet enøktiltak samt oppbygging av nettverk i private heimar. Kontakt oss for råd tidleg i prosessen så kan du få ei lønsam og integrert løysing som kan vera til glede i mange år.

Meir bolig


Tips enøktiltak

Service og vedlikehald