Tips enøktiltak

LavenergipæreBruk lavenergipærer i staden for vanlige glødelamper ute, i kalde rom.

Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.

Slå av lys og varme i rom somikkje  er i bruk.

Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For kvar grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadane til oppvarming. I bonus får et betre innemiljø.

Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.

Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. Ein motorvarmar treng ikkje stå på meir enn maks. 2 timer.Luft kort og effektivt i stadet for å la vinduet stå på gløtt. Då unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.

Meir bolig


Nybygg

Service og vedlikehald