Ny jobb på Hydro Husnes

(Foto frå Hydro.com) Som ein underleverandør til Reel Alesa, skal Kvinnherad Elektro vera med å oppgradera renseanlegget for A- og B-hallen på Hydro Husnes. Arbeidet er allereie påbegynt, og skal ferdigstillast hausten 2019.

Read More

Ny tunnelkontrakt

(Foto: Statens vegvesen) Saman med Land Elektriske AS har Kvinnherad Elektro vunne nok ein kontrakt på tunnel installasjon. Vi skal installera ein ca 4 km helt ny tunnel på E16 Bagn – Bjørgo, Bagnskleivtunnelen. Oppstart våren 2019, og ferdigstillast våren 2020.

Read More

Kvinnherad Elektro har starta arbeid på ny tunnel

Våren 2018 signerte Kvinnherad Elektro kontrakt med Statens Vegvesen for oppgradering av Gudvanga- og Flenjatunnelane, og no er vi godt i gong med arbeidet. Tunnelane er er planlagt å ferdigstillast i 2020. Gudvanga- og Flenjatunnelane ligg i Aurland Kommune i sør-østre del av Sogn og Fjordane. Oppgraderingsprosjektet er ein del av Statens Vegvesen sitt nasjonale…

Read More