Velkommen til Kvinnherad Elektro

Vi har i over 80 år tilbode elektrotenester til marknaden

Om oss

Kvinnherad Elektro AS har i over 80 år tilbode elektrotenester til marknaden. I denne tida har verksemda utvikla seg til å verta ein stor aktør med om lag 50 tilsette. Vi er òg godkjent som lærebedrift. Hovudkontoret vårt er i Rosendal og vi har avdelingar på Halsnøy og Husnes. Saman med dotterselskapet Vassnes Solution AS i Ølen, kan vi ta på oss store oppdrag.

om-oss-kvinnherad-teamet

Våre tjenester

Vi leverer tjenester til private kundar og lokale verksemder, i tillegg til fleire store prosjekt i distriktet vårt. Vi har service-elektrikarar med lang erfaring frå servicearbeid. Vi held eit høgt faglig nivå og vi har velutstyrte servicebilar tilgjengeleg.

Enten det gjeld nybygg, påbygg eller oppgradering av eksisterande anlegg så kan Kvinnherad Elektro hjelpa deg med alt frå planlegging til gjennomføring og godkjenning av anlegget.

I tillegg til el-sjekk så tilbyr vi også internkontroll (bedrifter), EL-sjekk og årleg gjennomgang av det elektriske anlegg. Både til det private og det offentlege.

Nyhende