Loading...
Heim 2019-02-15T16:29:01+00:00

Om Oss

Kvinnherad Elektro AS har i over 75 år tilbod elektrotenester til marknaden. I denne tida har verksemda utvikla seg til å verta ein stor aktør med om lag 50 tilsette. Vi er òg godkjent som lærebedrift. Hovudkontoret vårt er i Rosendal og vi har avdelingar på Halsnøy, Husnes og i Jondal . Saman med dotterselskapet Vassnes Solution AS i Ølen og Helland Elektro & VVS i Eikelandsosen, kan vi ta på oss store oppdrag.

Kontakt Oss

Våre tenester

Sjølv om vi arbeider med fleire store prosjekt i distriktet vårt, så gløymer vi ikkje våre private kundar og lokale verksemder.
For å dekka dette behovet har vi service-elektrikarar med long erfaring frå servicearbeid. Vi held eit høgt faglig nivå og vi har velutstyrte servicebilar tilgjengeleg.
Enten det gjeld nybygg, påbygg eller oppgradering av eksisterande anlegg så kan Kvinnherad Elektro hjelpa deg med alt frå planlegging til gjennomføring og godkjenning av anlegget. I tillegg til el-sjekk så tilbyr vi også internkontroll (bedrifter), EL-sjekk og årleg gjennomgang av det elektriske anlegg. Både til det private og det offentlege.

Industri og næring

Les mer

Offentlige

Les mer

Samferdsel

Les mer

Bustad

Les mer

Skiltproduksjon

Les mer

Nyheter

Ny jobb på Hydro Husnes

februar 15th, 2019|0 Comments

(Foto frå Hydro.com) Som ein underleverandør til Reel Alesa, skal Kvinnherad Elektro vera med å oppgradera renseanlegget for A- og B-hallen på Hydro Husnes. Arbeidet er allereie påbegynt, og skal ferdigstillast hausten 2019. [...]

  • Foto: Statens vegvesen

Ny tunnelkontrakt

februar 14th, 2019|0 Comments

(Foto: Statens vegvesen) Saman med Land Elektriske AS har Kvinnherad Elektro vunne nok ein kontrakt på tunnel installasjon. Vi skal installera ein ca 4 km helt ny tunnel på E16 Bagn - Bjørgo, Bagnskleivtunnelen. [...]

Kvinnherad Elektro har starta arbeid på ny tunnel

februar 14th, 2019|0 Comments

Våren 2018 signerte Kvinnherad Elektro kontrakt med Statens Vegvesen for oppgradering av Gudvanga- og Flenjatunnelane, og no er vi godt i gong med arbeidet. Tunnelane er er planlagt å ferdigstillast i 2020. Gudvanga- og Flenjatunnelane ligg i [...]